Metsas on tulevik!

Metsas on tulevik – just sel põhjusel käivitas Eesti Metsaselts kampaania, mille eesmärk on tutvustada noortele metsandust ning julgustada põhi- ja keskkooli lõpetajaid edasi õppima metsandusega seotud erialasid, et aidata leida sisulisi lahendusi tänastele keskkonna väljakutsetele.

Podcast I Metsas on tulevik

Kampaaniast

Mets kui alustala

Mets on Eesti keskkonna, majanduse ja turismi üks alustalasid. Juba täna annab Eesti metsa- ja puidusektor tööd enam kui 60 000 inimesele – alustades metsakasvatajatest ja puidukeemikutest kuni arhitektide ja teadlasteni välja. Nõudlus metsanduse ja selle väärindamisega seotud spetsialistide järele aga järjest kasvab. Inimkonnal on valida, kui palju kasutada ehituseks, rõivasteks, pakenditeks või näiteks kütteks maa-aluseid loodusressursse, nagu näiteks naftat, ja kui palju taastuvat looduvara, nagu näiteks puitu.

Puidusajand

Mitmete teadlaste ja spetsialistide hinnangul ootab meid ees puidusajand. Puit on loodussõbralik, taastuv, taaskasutatav ning puidust toode on keskkonda silmas pidades väiksema süsiniku jalajäljega kui näiteks betoonist, metallist või plastist materjalid.

“Metsas on tulevik” kampaania eesmärk on avada tänastele kooliõpilastele kui tulevikutegijatele metsanduse põnev ja võimalusterohke maailm. Sest just metsanduses on peidus järjest suuremad võimalused erinevate keskkonnaga seonduvate probleemide lahendamiseks ning majanduse, turismi ja parema elukeskkonna edendamiseks.

Videoklipid

Tuntud muusik ja metsasõber Reigo Ahven viib õpilased läbi kümne videoklipi kokku erinevate erialade spetsialistidega, kes on juba valinud oma missiooniks Eesti metsa hoidmise, kaitsmise ja targa väärindamise. Lisaks korraldab Metsaselts koos Tagasi Kooli algatusega märtsi-aprilli jooksul Eesti koolidele 100 digitaalset klassitundi, et ennekõike põhi- ja keskkooli lõpetajad saaksid metsamentorite endi käest küsida, miks on oluline valida edasiõppimiseks just metsandusega seotud eriala.  

Projekti toetab:
Täname:

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad