Metsa-
meister

Ametikirjeldus

Metsameister on nagu dirigent, ta juhib ja suunab erinevaid tegevusi metsas nagu dirigent orkestrit. Metsameister vastutab, et kõik mis peab juhtuma toimuks õigel ajal, õiges kohas ning õigel viisil. Lähtudes andmetest korraldab ära selle töö, mida on metsas majanduslikult vaja ühe perioodi jooksul ära teha. Näiteks teab ta, millised alad vajavad hooldusraiet, millised alad lõppraiet, millised istutamist, kus ei tohi raiet teha ja millised alad järgmistel aastatel peaks raiesse minema. Ehk siis tal peaks olema nii pikk kui lühike plaan metsas tehtavate tööde jaoks. Ta prognoosib langilt saadava metsamaterjali kogust ja sortimenti ning raiemees/harvesterijuht/forvarderijuht lähtuvad sellest puude valikul ja ladustamisel. Samuti korraldab reeglina ära selle materjali jõudmise puidutööstusesse. Ehk siis metsameister vastutab metsas tehtavate tööde eest ning organiseerib inimesed kogu tarneahelasse. Metsameistri jaoks on oluline metsas toimetada nii, et metsa hüvesid saaksime nautida meie ja et neid jätkuks ka tulevastele põlvedele. Metsameister peab tundma erinevaid taime, seene ja loomaliike, kuid teadma ka seda, mis metsast raiutud puust ja puidust edasi saab, et saadu väärindamine ja tulevik saaks olema võimalikult jätkusuutlik.

Õppeasutus

Luua Metsanduskool

Metsameister
Aleksander Palu

Mida saab puidust?

Alla laadimiseks kliki pildil

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad