Metsanduse visioonikonverents

Metsanduse visioonikonverents ja metsasektori tunnustamine 17. aprillil 2024 Tartus, Ylicool House’is!

Metsanduse visioonikonverents on aastate jooksul kujunenud traditsiooniks, kuhu igal kevadel kogunevad sajad metsandusinimesed üle Eesti ning kus seatakse ühiselt uusi sihte. Konverentsi ettekanded vaatavad olevikku ja tulevikku. Alati on esinejate hulgas nii välismaised kui ka kohalikke metsanduskorüfeesid. Metsanduse visioonikonverentsi traditsioon sai alguse juba 2006. aastal.

Konverentsil saad teada:
🌲Kuidas tulla toime metsiku tulevikuga?
🌲AI-st kui draamatiliste muutuste tsunamist
🌲Biotehnoloogia võidujooksust
🌲Metsanduse tulevik sõltub järelkasvust
🌲Mosaiiksest metsandusest
🌲Kas metsandusteemadel rääkides peame loobuma numbritest ja keskenduma emotsioonidele?
🌲Kas igas erakonnas peaks olema metsanduse saadik?
🌲Kuidas oleks võimalik nii, et mets on majandatud, rahvas rikas, omanik rahul ja loodus hoitud?

TUTVU KONVERENTSI KAVA JA SISUGA
Konverentsi kava
 • 09:30-10:00
  Hommikukohv
 • 10:00-10:05
  Moderaatori tervitussõnad
  Johannes Tralla
 • 10:05-10:15
  Eesti Metsaseltsi avasõnad
  Haana Zuba-Reinsalu
 • 10:15-10:30
  Kliimaministri tervitussõnad
  Kristen Michal
 • I plokk: haridus
 • 10:30-11:00
  Kuidas laste metsanduslikku maailmapilti maast ja madalast kujundada?
  Mida annab kooliharidus metsanduse teemadel noortele? Metsanduse teemad on õppekavades, aga on oluline ka üldiste hoiakute, väärtuste ja pädevuste kujundamine.
  Liia Varend, Haridus- ja Teadusministeerium
 • 11:00-11:30

  Forest-related education for sustainable development – never as valuable as today
  Alates 2005. aastast on Euroopa metsapedagoogika võrgustik töötanud selle nimel, et edendada metsahariduse tähtsust Euroopas. Metsaharidus on selle töö käigus järk-järgult arenenud “metsapõhiseks säästva arengu hariduseks”. Kuid kas metsaharidus on ikka asjakohane ja keskendub küsimustele, meetoditele ja eesmärkidele või on vaja uusi lähenemisi ja kontseptsioone?
  Dirk Schmechel, Bavarian State Institute of Forestry

 • 11:30-12:00
  Metsanduse roheoskused
  Roheoskuste programmi raames on Eesti Maaülikool lükanud käima tegevused, et valmistada Eesti ettevõtete jaoks ette rohepöördeks vajalike oskustega tööjõudu. Selle käigus luuakse uued õppemoodulid ja õppeained, mis ühtlasi on rakendatavad täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvustatakse ettevõtete seas läbiviidud roheoskuste teemalise uuringu tulemusi.
  Marek Metslaid, Eesti Maaülikool
 • 12:00-12:05
  Artur Nilsoni nimelise fondi tutvustus ja oksjon
  Eesti Maaülikool on loonud Artur Nilsoni nimelise fondi tublide tudengite premeerimiseks. Konverentsil tutvustatakse fondi võimalike toetajate leidmiseks ning viiakse läbi oksjon.
  Marku Lamp, Eesti Maaülikool
 • 12:05-13:00
  Lõuna
 • 13:00-13:10
  Raamatuesitlus: Toivo Meikari koostatud biograafiline leksikon “Eesti metsandustegelased 1918-1944”
  Metsandusloolase Toivo Meikari koostatud biograafilises leksikonis on ära toodud aastail 1918-1944 aktiivselt tegutsenud metsandustegelaste lühielulood. Siin on esindatud metsandusliku keskasutuse juhitvad töötajad, metsaülemad, metsakorraldajad, abimetsaülemad, teaduse ja õppetööga seonduvad isikud, literaadid, metsatöösturid jne.
 • 13:10-13:40
  Metsasektori tunnustamine
  Metsasektori tunnustusi jagatakse kuues kategoorias: aasta metsanduskoostöö, aasta metsanduse innovatsioon, metsandussektori aasta sõber, aasta tegu metsandussektoris, pikaajaline panus metsandussektorisse, aasta noor metsandustegija. Tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, organisatsioone ja meeskondi, kes on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud metsanduse kestlikule arengule. Tunnustamise konkursile esitati kokku 37 ettepanekut kõikide kategooriate lõikes.
 • II plokk: puit
 • 13:40-14:00
  Kuhu on puidulaborites jõutud?
  Ettekandes antakse ülevaade uutest uurimissuundadest seoses puidukeemia ja biomassi väärindamisega.
  Tiit Lukk, Taltech
 • 14:00-14:20
  Puidu väärindamine TAIE arengukava seisukohast
  TAIE arengukava koondab ühte dokumenti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arendamisega seotud sihid ja tegevussuunad järgmiseks 15 aastaks. Üks arengukava fookusvaldkondadest on kohalike ressursside väärindamine. Arengukava toel väärindatakse kohalikke puiduressursse kestlikult, elurikkusega arvestavalt ja kõrge ressursitootlikkusega, keskendudes nii esmasele kui ka teisesele toormele ning võimendades bio- ja ringmajandust.
  Tiina Kontson, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA
 • 14:20-14:40
  Fibenoli kogemuslugu: biotehnoloogia abil anname madalakvaliteedilisele puidule kõrgema lisandväärtuse
  Fibenoli ettekanne toob kuulajateni kogemusloo, kuidas ettevõte on jõudnud läbi innovaatilise tehnoloogia kasutuselevõtu puit-biomassi maksimaalse väärindamiseni. Konverteerides üle 90% puit-biomassist väärtuslikeks lõpp-toodeteks, pakutakse alternatiivi täna fossiil-keemial põhinevatele väärtusahelatele materjali- ja keemiatööstustes üle maailma.
  Katrin Jõgi, Fibenol
 • 14:40-15:10
  Kohvipaus
 • III plokk: mets
 • 15:10-15:20
  Raamatuesitlus: Viio Aitsam “Hoitud mets. Kuidas PEFC märgis Eestisse jõudis ja siin kestlikule metsandusele kaasa aitab”
  Raamat annab ülevaate metsasertifitseerimise PEFC-süsteemi ülesehitusest ja arengust Eestis. Eellugudes on käsitletud ka Eesti metsanduse ja sertimisteema laiemat tausta 1990. aastate lõpus ja sajandivahetusel. Lisatud on kronoloogia ja metsasertimise põhitõdesid tutvustav nn lühikursus.
 • 15:20-15:40
  RMK uue arengukava rakendamine: maastike ökoloogilise seisundi hindamine RMK tulevases planeerimisprotsessis
  RMK on välja töötanud uue arengukava 2024-2028 aastaks. Üks nende arenguvaldkondi selles on “kaasavalt ja laiapindselt planeeriv RMK”. RMK soovib jõuda planeerimissüsteemini, mis aitab säilitada elurikkust ning kultuuriväärtusi, sobitada metsamajandustöid paremini loodusesse (sh rohevõrgustikku) ja toimida majanduslikult efektiivselt.
  Erko Soolmann, Riigimetsa Majandamise Keskus
 • 15:40-16:00
  Kes on homme minu metsa omanik?
  Liina räägib oma isiklikku metsavahi tütre lugu põlvnemisest, oma maast, vanavanemate pärandatud omandiga seotud otsustuskohtadest ja uute traditsioonide loomisest. Samuti maa- ja metsaomanike soovist teha aina teadlikumaid valikuid, omada sõnaõigust omal maal ning omanikuks olemise rollist tänapäeva ühiskonnas.
  Liina Helstein, Eesti Erametsaliit
 • 16:00-16:40
  Points of departure for the future
  Ettekanne keskendub sellele, kuidas välismaailm metsasektorit mõjutab – maailma struktuurimuutused pole kunagi liikunud nii kiiresti kui viimase paarikümne aasta jooksul. Vajaliku ümberkujundamise esimene samm on muuta inimeste mõtteviisi. Ettekandes vastatakse mitmetele küsimustele – kuidas peaksid metsasektori organisatsioonid olema struktureeritud, kuidas mõjutab AI metsasektorit, Euroopa kliimaressursside baas on ammendatud – kas ületame piire, kas kliimamuutuste mõju metsale läheb veel hullemaks, millised näevad välja läbimurded seoses biomaterjalide kasutuselevõtuga jpm.
  Prof. Sten B. Nilsson, Forest Sector Insights AB
 • 16:40-17:25
  Paneeldiskussioon: Kuidas oleks võimalik nii, et mets on majandatud, rahvas rikas, omanik rahul ja loodus hoitud?
  Poliitilisel tasandil tehtavad otsused mõjutavad edaspidi nii tervet metsandussektorit kui ka ühiskonda (tarbijaid) tervikuna. Kas on võimalik konsensus? Kas on võimalik luua prioriteete? Kellega nähakse ühisosa?
  Annela Anger-Kraavi, Parempoolsed
  Hanah Lahe, Reformierakond
  Rain Epler, EKRE
  Riina Solman, Isamaa
  Tiit Maran, SDE
 • 17:25-17:30
  Lõpusõnad

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad