Noored Euroopa Metsades

Võistluse ülesehitus

Võistlus toimub kahes osas – eelvoor veebis ja finaal metsanduslikes tingimustes.

Eelvooru viktoriin viiakse läbi veebikeskkonnas. Finaali pääsevad eelvooru 10 parimat võistkonda. Finaal koosneb kolmest osast: viktoriin, metsarada ja videoettekanne.

Tutvustus

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suunatud kooliõpilastele. Võistluse käigus omandatakse teadmisi Eesti ja Euroopa looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse näiteks säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset, metsapoliitikat ja muud.

Võistluste ajakava

 • 5. aprill:
  Eelvoor veebis
 • 8. aprill:
  Finalistide väljakuulutamine, videoülesande avalikustamine
 • 8. mai:
  Finaali videoülesande esitamine
 • 17.-18. mai:
  Finaalvõistlus Luua Metsanduskoolis

Osalemiseks peavad õpilased:

 • olema vanuses 15-19 aastat,
 • moodustama 3-liikmelise võistkonna.
Võistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud!

Lõik 2023. a võistlusvideost “Puit meie ümber”. Võistkond Limad, Gustav Adolfi Gümnaasium

Eelvooru korraldus

Eelvoor on lõppenud!
Eelvoorus osalemiseks registreeri esmalt oma võistkond. Lisaks ankeedile palume võistkonna kaptenil registreerida end Moodle kursusele “Noored Euroopa Metsades”. Võti: NEM2024
 • Eelvooru veebiviktoriinis on 50 küsimust, millel igal on 4 vastusevarianti ja nendest 1 on õige.
 • Vastamiseks on aega kuni 25 minutit.
 • Veebiviktoriini võivad lahendada kõik oma kodudes, kuid iga võistkond võib viktoriini küsimusi vastata ainult ühes arvutis! Seega ainult võistkonna kapten logib Moodlesse sisse ja vastab küsimustele, suheldes samal ajal oma võistkonnakaaslastega vabalt valitud kanalite kaudu.

 • Veebiviktoriini saab sooritada vaid ühe korra 5. aprillil vahemikus 00:01-23:59.

Finaali korraldus

Noored Euroopa metsades 2024 (NEM) finaalvõistlus toimub 17.-18. mail Luua Metsanduskoolis. Finaalis osalevad NEM eelvooru viktoriini põhjal selgitatud 12 parimat võistkonda.

Finaal koosneb kolmest osast:
 • metsarada,
 • viktoriin,
 • videoülesanne.

Punktide jagunemine

Iga osavõistluste eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti.

Punktid jagunevad järgmiselt: osavõistluse 1. koht 10 punkti, 2. koht 9 punkti, 3. koht 8 punkti … 10. koht 1 punkt. Osavõistlusel kohti jagama jäänud võistkonnad saavad vastavalt võrdselt punkte. Võistluste võidab osavõistluste põhjal enim punkte teeninud võistkond.

Finaali osavõistluste juhend

Metsaraja osavõistluses läbivad võistkonnad retke (pikkus täpsustamisel) koolihoonete ümbruse pargis ja metsas. Retke jooksul peavad võistkonnad lahendama 5-7 ülesannet (täpsustamisel). Iga ülesande jaoks on ette nähtud kindel aeg. Ülesannete läbiviimist juhendab ning kontrollib kohtunik. Palume riietuda vastavalt!

Viktoriin koosneb 30 küsimusest. Küsimustele vastatakse kirjalikult, vastamiseks on aega 60 minutit. Abivahendite kasutamine ei ole lubatud Küsimuste teemad on sarnased eelvooru viktoriiniga – loodus, mets, metsandus Eestis ja Euroopas.

Finaalis osalevad võistkonnad peavad iseseisvalt koostama video teemal “Puit meie elus eile, täna ja homme”. Ootame võistkondade originaalseid teemaarendusi, mis vaatlevad, kuidas on puidu kui materjali roll inimeste igapäevaelus aja jooksul muutunud. Kuidas kasutasid puitu meie esivanemad? Kuidas kasutame seda meie täna? Milliseid võimalusi pakub puit kui taastuvmaterjal inimkonnale rohepöördelises maailmas järgneva 50 aasta jooksul?

Videole esitatud nõuded:
 • Pikkus 3-5 minutit;
 • Eesti keeles;
 • Kõigi võistkonnaliikmete osalus peab olema selgelt tuvastatav;
 • Videosse võib lisaks võistkonna liikmetele kaasata ka teisi isikuid, kes aitaksid etteantud video teemat põhjalikumalt avada;

 • Video võib filmida vabalt valitud seadmega, kuid seejuures palume olla kindlad, et tagatud on video mõistlik kvaliteet (välikeskkonnas filmimisel soovitame kasutada eraldi mikrofone, et vältida tuule ja muu müra domineerimist räägitava teksti üle);

 • Video peab olema vähemalt osaliselt filmitud looduses;
 • Kui videos kasutatakse mõne teise autori loomingut (muusika, pildid vms), peab lõputiitrites olema viidatud originaalallikale.

Video esitamine kohtunikele:
 • Video tuleb üles laadida vabalt valitud pilveteenusesse (nt Google Drive, Dropbox, Youtube).
 • Video vaatamist ja alla laadimist võimaldav link tuleb saata tähtaegselt aadressile ypefeesti@gmail.com.
 • Video esitamise tähtaeg on 08.05.2023 kell 23.59.

Peale tähtaega esitatud videosid ei võeta arvesse ning võistkond selle ülesande eest punkte ei saa.

Video kättesaamisest teavitavad korraldajad võistkonda hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Juhul, kui võistkond pole vastavasisulist teavitust saanud, palume võtta ühendust võistluse korraldajaga.

Videoid hindavad kohtunikud, kelle antud punktide põhjal selgub videoülesande paremusjärjestus.

Video juures hinnatakse järgnevat:
 • Teema käsitluse sisukust ja põhjalikkust;
 • Teema käsitluse originaalsust;
 • Video ülesehitust ning kompositsioonilist terviklikkust;
 • Teostamise tehnilist kvaliteeti.
KONTAKT
KOHTUNIKUD
 • Jürgen Aosaar – Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur

  Mikko Buht – Eesti Maaülikooli metsakasvatuse nooremteadur

Projekti toetavad:

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad