Raievõistlused

Raievõistlusi on metsanduse kutseõppe raames korraldatud Eestis aastakümneid, maailmameistrivõistlusi peetakse alates 1970. aastast. Reeglistik ja tehnika on ajas muutunud, aga võistluste põhimõte on jäänud samaks – selgitada välja parimate kutseoskustega metsamehed ja -naised.

Viis võistlusala on tuletatud saega metsatöödel kasutatavatest töövõtetest – langetamine, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine, ketivahetus ja laasimine. Eesti võistlussari koosneb kolmest rahvusvahelisest võistlusest, mis kutsuvad pealtvaatajaid ja kaasaelajaid põnevatesse kohtadesse ja üritustele üle terve Eesti.

2023. aasta aprillis toimuvad Eestis raiespordi maailmameistrivõistlused.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad