ÜHISTEGEVUSED

Tegevused, mis on suunatud nii avalikkusele kui ka metsasektori sisse.

Metsainfo platvorm

Metsainfo kui neutraalne platvorm teaduspõhise metsainfo levitamiseks. Platvormi eesmärk on luua usaldusväärne infoallikas, kus kajastatakse lisaks teadusinfole ka metsandusteemalisi arutelusid tasakaalustatud teaduslike sõnumitega.

AVALIKUD TEGEVUSED ÜHISKONNALE

Ühiskonna muutmine metsandusteadlikumaks ja metsandussõbralikumaks läbi erinevate tegevuste.

Metsarahva päev

Metsarahva päev üle-eestiline üritustesari, mille eesmärk on tutvustada Eesti elanikele metsaelu ning metsaga seotud tegevusi ja ettevõtteid. Sellel päeval kutsuvad metsaomanikud, metsamajandajad ja puittoodete valmistajad külla, et anda ülevaadet metsanduses ja puidutööstuses toimuvast. Näitame, kuidas meie metsade eest hoolitsetakse heaperemehlikult, meie tööstused on tehnoloogiliselt kõrgel tasemel ning puit on keskkonnasõbralik materjal. Toimuvad ekskursioonid tööstustesse, metsaretked metsaomanikega, õpitoad käsitöömeistritega, näha saab metsatehnikat ja õppida kuidas metsas hakkama saada.

Noored Euroopa Metsades viktoriin – NEM

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suunatud õpilastele vanuses 15 kuni 19. Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse näiteks säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset, metsapoliitikat jm. Võistlus toimub kolmes osas – Eesti voor (kahes osas) ja rahvusvaheline finaal. Eesti I vooru viktoriin viiakse läbi veebikeskkonnas. II voorus toimub samuti viktoriin, mis koosneb praktiliste oskuste võistlusest ja võistkondlikust ettekandest. Mitmepäevane finaal toimub ühes partnerriikidest, milles osaleb Eesti edukaim võistkond.

Otsustajate Metsakool

Otsustajate Metsakool on paik, kus kohtuvad metsasektor ning arvamusliidrid ja otsustajad erinevatel riiklikel tasanditel. See on metsafoorum, kus räägitakse ausalt ja avameelselt metsandusest, kus kõik arvamused on võrdsed ja võidavad parimad argumendid. Otsustajatele pakutakse võimalust kohtuda metsanduse ja keskkonna ekspertidega, viies läbi koolitusi nii metsas kui ka ettevõtetes. Metsakool tõi arvamusliidrid ja otsustajad esimest korda kokku 2013. aastal Viimsisse ja sellest ajast saadik on Metsakooli korraldatud kaks korda aastas.

SISETEGEVUSED METSASEKTORILE

Metsasektori koondamine ja ühistegevused – oluline jõuandja avalikkusega suhtlemisel, turvatunde loomisel ja metsamehe ameti väärtustamisel.

Metsanduse visioonikonverents

Metsanduse visioonikonverents on aastate jooksul kujunenud traditsiooniks, kuhu igal kevadel kogunevad sajad metsandusinimesed üle Eesti ning kus seatakse ühiselt uusi sihte. Konverentsi ettekanded vaatavad olevikku ja tulevikku. Alati on esinejate hulgas nii välismaised kui ka kohalikke metsanduskorüfeesid. Metsanduse visioonikonverentsi traditsioon sai alguse juba 2006. aastal.

Metsanduse kutsevõistlused

Metsamajandite vahelisi spordivõistlusi hakati pidama juba 1950. aastate alguses. 1969. aastal lülitati spordivõistlustesse ka raievõistlused, millest alates saidki võistlused nimeks metsanduslikud kutsevõistlused. Metsanduslike kutsevõistluste eesmärk on au sees hoida oskusi metsas targalt ja tasakaalukalt toimetada. Võistlevad metsakasvatajad, metsameistrid, metsamasinaoperaatorid, võsamehed ja teised.

Raievõistlused

Raievõistlusi on metsanduse kutseõppe raames korraldatud Eestis aastakümneid. Reeglistik ja tehnika on ajas muutunud, aga võistluste põhimõte on jäänud samaks – selgitada välja parimate kutseoskustega metsamehed ja -naised. Viis võistlusala on tuletatud saega metsatöödel kasutatavatest töövõtetest – langetamine, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine, ketivahetus ja laasimine. Eesti võistlussari koosneb kolmest rahvusvahelisest võistlusest, mis kutsuvad pealtvaatajaid ja kaasaelajaid põnevatesse kohtadesse ja üritustele üle terve Eesti.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad