Puidu-
keemik

Ametikirjeldus

Puidukeemik on ekspert, kes tegeleb puidu osadeks lahutamisega, et need siis uuel kujul kokku panna ja targalt ära kasutada. Puidukeemiaga võivad tegeleda väga erinevat ametinimetust kandvad inimesed nii ülikoolides ja teadusasutustes kui ettevõtetes, nii meil kui välismaal. Nad võivad olla arendusjuhid või puidutehnoloogia eksperdid, tegutseda molekulaarbioloogia või sünteetilise bioloogia vallas, kuid nende ühiseks eesmärgiks on puidu kõrgem väärindamine. Puidukeemia on suure perspektiiviga ala, mis tegeleb küsimusega, kuidas keskkonnasõbralik puitmaterjal saaks aina enam asendada fossiilseid materjale ja kemikaale. Just seepärast tegelevad puidukeemia eksperdid puidu keemilise ja molekulaarse töötlemise tehnoloogiate arendamisega, mis võimaldavad toota puidujääkidest biokemikaale või puidu biomassil põhinevaid kõrgtehnoloogilisi biomaterjale. Puidukeemikute missiooniks on puidus peituvate ühendite parimal viisil väärindamine kasutades jätkusuutlikke ning uuenduslikke meetodeid ning seeläbi säästa meie plaaneti.

Õppeasutus

Tallinna Tehnikaülikool
www.taltech.ee

Tartu Ülikool
www.ut.ee

Eesti Maaülikool
www.emu.ee

Puidukeemik
prof. Mart Loog

Puidukeemia

Alla laadimiseks kliki pildil

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad