Harvesteri-
operaator

Ametikirjeldus

Harvester on metsamasin, millega langetatakse metsa. Harvesteri juht ehk harvesterioperaator on oskustöötaja, kes teab hästi metsakasvatuse põhimõtteid, erinevaid puuliike, metsaökoloogiat, tunneb peensusteni harvesteri ehitust ja hooldamist ning oskab lõigata sobivat metsamaterjali. Harvesterioperaator kavandab oma tegevuse raielangil, valib lähtuvalt metsakasvatuslikust eesmärgist harvesteriga raiutavad puud ning langetab, laasib ja järkab tüved õige kvaliteedi ja mõõtudega juppideks ehk sortimendiks. Puidu õigesse mõõtu lõikamine on ülioluline etapp, et puule oleks võimalik anda maksimaalne väärtus. Harvesterioperaatori õiged otsused aitavad tagada optimaalse majandusliku tulemi ning metsade ökoloogilise ja majandusliku kestvuse.

Õppeasutus

Luua Metsanduskool

Harvesterioperaator
Hannes Brük

Lageraie vs raadamine

Alla laadimiseks kliki pildil

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad