Metsatööstus

Faktid

Metsa- ja puidutööstus on Eesti väliskaubanduse vedur ja suurim tasakaalustaja

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2019. aastal puidupõhiseid tooteid 2,3 miljardi väärtuses. Puittoodete eksport ületab importi 3 korda. Kõige enam eksporditakse puidust kokkupandavaid ehitisi, saematerjali, puidust ehitusdetaile ja puitmööblit ning selle osi. Ekspordimahtude kasvu taga on olnud sektori investeeringud tehnoloogiasse.

Metsa- ja puidusektor Eesti majanduse üks alustalasid

Kogu metsa- ja puidusektori hinnanguline kogulisandväärtus on peaaegu 2,2 miljardit eurot, moodustades 13,8% kogu Eestis loodud lisandväärtusest. Kõige suurema osa lisandväärtusest annab puidu mehaaniline töötlemine. Peale mitmetes etappides väärindamist leiavad Eestis valmistatud puittooted kasutust valdavalt ehitus- ja viimistlusmaterjaline üle maailma.

Metsa- ja puidusektori panus maapiirkondade toimetulekusse on märkimisväärne

Metsa- ja puidusektor annab Eestis otseselt tööd ligikaudu 30 000 inimesele. Kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektori ligi 56 000 töökohta, moodustades 11,5% kogu Eesti tööhõivest. Sektor on eriti oluline tööandja maapiirkondades. Tehnoloogilise arengu kasv aitab kaasa tarkade ning turvaliste töökohtade loomisele. Puidutööstus vajab üha enam kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, kes omaksid teadmisi ja oskuseid keerukate masinate seadistamisel ning opereerimisel.

Metsa- ja puidutööstus on Eesti kaasaegseim tööstusharu

Kui Eesti tööstustes on automatiseeritud ja digitaliseeritud keskmiselt 35% tootmisprotsessidest, siis puidutööstuses on vastav näitaha ligi 50%. Investeeringud innovaatilistesse tootmislahendustesse võimaldavad tõsta tootmise efektiivsust ja püsida konkurentsis riikidega nagu Kanada, Saksamaa ja Rootsi.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad