Metsa- ja puidusektori panus maapiirkondade toimetulekusse on märkimisväärne

Metsa- ja puidusektor annab Eestis otseselt tööd ligikaudu 30 000 inimesele. Kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektor ligi 56 000 töökohta, moodustades 11,5% kogu Eesti tööhõivest. Sektor on eriti oluline tööandja maapiirkondades, moodustades Kesk- ja Lõuna-Eestis ca 14% regiooni tööhõivest. Metsa- ja puidutööstus suudab ainsana väljaspool tõmbekeskusi pakkuda keskmisest kõrgema palgaga tööd.

Tehnoloogilise arengu kasv aitab kaasa tarkade ning turvaliste töökohtade loomisele maapiirkondades. Puidutööstus vajab üha enam kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, kes omavad teadmisi ja oskuseid keerukate masinate seadistamisel ning opereerimisel.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad