Metsa- ja puidusektor Eesti majanduse üks alustalasid

Kogu metsa- ja puidusektori hinnanguline kogulisandväärtus on peaaegu 2,2 miljardit eurot, moodustades 13,8% kogu Eestis loodud lisandväärtusest. Kõige suurema osa lisandväärtusest annab puidu mehaaniline töötlemine. Peale mitmetes etappides väärindamist leiavad Eestis valmistatud puittooted kasutust valdavalt ehitus- ja viimistlusmaterjalina üle maailma. Investeeringute kasv on taganud ka stabiilse lisandväärtuse kasvu metsasektoris.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad