Metsavarud

Faktid

Eesti metsavarude kohta kogutakse infot usaldusväärsel meetodil

Igal aastal viib Keskkonnaagentuur Eesti metsades läbi statistilise metsainventuuri. Selle kaudu kogutakse infot meie metsade tervisest, varudest ja raietest. Andmeid kogutakse nii ajutistelt kui ka püsivatelt mõõtmisaladelt. Statistilist metsainventuuri kasutatakse ka teistes Euroopa riikides metsavarude hindamiseks.

Mets ei saa otsa

Eesti asub metsavööndis ja inimtegevuse lakkamisel suur osa harimata maid kattub aja jooksul metsaga. Jut tänu harimata põllu- ja rohumaade metsastumisele on Eestis metsa pindala pidevalt kasvanud. 1927. aastal oli Eesti metsamaa pindala vaid 20,5%, tänaseks on metsamaa pindala 51,3%.

Eesti on metsarikas maa – üle poole meie maismaast on kaetud metsaga

Metsade pindala ja tagavara on viimase poolsajandi jooksul oluliselt suurenenud. Eestis kasvab mets umbes 2,3 mln hektaril, mis moodustab 51,3% kogu Eesti pindalast. Eestis on kaitsava metsa osakaal jõudnud 30,3 protsendini, ülejäänud on majandusmets. Enimlevinud puuliigid on mänd, kask ja kuusk.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad