Eesti on metsarikas maa – üle poole meie maismaast on kaetud metsaga

Metsade pindala ja tagavara on viimase poolsajandi jooksul oluliselt suurenenud. Eestis kasvab mets umbes 2,3 mln hektaril, mis moodustab 51,3% kogu Eesti pindalast. Eestis on kaitsava metsa osakaal jõudnud 30,3 protsendini, ülejäänud on majandusmets. Enimlevinud puuliigid on mänd, kask ja kuusk.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad