PRESSITEADE: Metsasektori tunnustamine – auhinnad metsanduse kestliku arengu kaasaaitajatele

PRESSITEADE

15. veebruar 2024

Metsasektori tunnustamine: auhinnad metsanduse kestliku arengu kaasaaitajatele

Eesti Metsaselts kuulutab välja metsasektori tunnustamise auhinnakonkursi, et auhinnata üksikisikuid, organisatsioone ja meeskondi, kes on oluliselt panustanud metsanduse kestlikusse arengusse. Auhinnad antakse üle 17. aprillil 2024 toimuval metsanduse visioonikonverentsil Tartus.

Eesti Metsaseltsi presidendi Haana Zuba-Reinsalu sõnul on tunnustamiskonkursi eesmärk esile tõsta ja tunnustada metsandussektoris tegutsevaid aktiivseid ja oma erialale pühendunud inimesi ning märgata sektorile väärtust loovaid tegusid ning koostööinitsiatiive, mis on kaasa aidanud Eesti metsanduse arengule. “Tunnustamine aitab kasvatada metsanduse kogukonna ühtsust ja tutvustab ühiskonnale laiemalt Eesti metsandussektori tähtsust Eesti looduses ja majanduses,” ütles Zuba-Reinsalu. Konkurss hõlmab metsandusega tegelevaid ettevõtteid, teadlasi, valitsusasutusi, organisatsioone, kogukondi ja teisi partnereid, kes kõik teevad tööd selle nimel, et tagada metsade jätkusuutlik kasutamine ning säilitamine tulevastele põlvedele.

Tunnustusi jagatakse kuues kategoorias:

  • Aasta metsanduskoostöö
  • Aasta metsanduse innovatsioon
  • Metsandussektori aasta sõber
  • Aasta tegu metsandussektoris
  • Pikaajaline panus metsandussektorisse
  • Aasta noor metsandustegija

Kõik füüsilised ja juriidilised isikud on oodatud esitama kandidaate eelmainitud kategooriates kuni 10. märtsini 2024 (k.a).

Metsas on tulevik!

Täpsem info konkursi kohta: https://metsainfo.ee/metsasektori-tunnustamine/.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad