Mõisted

Metsa- ja puidusektor Eesti majanduse üks alustalasid

Kogu metsa- ja puidusektori hinnanguline kogulisandväärtus on peaaegu 2,2 miljardit eurot, moodustades 13,8% kogu Eestis loodud lisandväärtusest. Kõige suurema osa lisandväärtusest annab puidu mehaaniline töötlemine. Peale mitmetes etappides väärindamist leiavad Eestis valmistatud puittooted kasutust valdavalt ehitus- ja viimistlusmaterjalina üle maailma. Investeeringute kasv on taganud ka stabiilse lisandväärtuse kasvu metsasektoris.

Metsa- ja puidusektori panus maapiirkondade toimetulekusse on märkimisväärne

Metsa- ja puidusektor annab Eestis otseselt tööd ligikaudu 30 000 inimesele. Kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektor ligi 56 000 töökohta, moodustades 11,5% kogu Eesti tööhõivest. Sektor on eriti oluline tööandja maapiirkondades, moodustades Kesk- ja Lõuna-Eestis ca 14% regiooni tööhõivest. Metsa- ja puidutööstus suudab ainsana väljaspool tõmbekeskusi pakkuda keskmisest kõrgema palgaga tööd.

Tehnoloogilise arengu kasv aitab kaasa tarkade ning turvaliste töökohtade loomisele maapiirkondades. Puidutööstus vajab üha enam kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, kes omavad teadmisi ja oskuseid keerukate masinate seadistamisel ning opereerimisel.

Metsa- ja puidutööstus on Eesti kaasaegseim tööstusharu

Kui Eesti tööstustes on automatiseeritud ja digitaliseeritud keskmiselt 35% tootmisprotsessidest, siis puidutööstuses on vastav näitaja ligi 50%. Statistikaameti andmetel investeeriti aastatel 2013-2017 sektori ettevõtetesse kokku 1,57 miljardit eurot. Investeeringud innovaatilistesse tootmislahendustesse võimaldavad tõsta tootmise efektiivsust ja püsida konkurentsis riikidega nagu Kanada, Saksamaa ja Rootsi, kus on suured metsaressursid ning puidutööstusel pikk ajalugu.

Metsa- ja puidutööstus on Eesti väliskaubanduse vedur ja suurim tasakaalustaja

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2019. aastal puidupõhiseid tooteid 2,3 miljardi euro väärtuses. Puittoodete eksport ületab importi 3 korda ning väliskaubanduse saldo (eksport miinus import) on olnud läbi aegade tugevalt positiivne. 2019. aastal oli puittoodete väliskaubanduse saldo 1,6 miljardit eurot ekspordi kasuks. 2019. aastal ületas puidu ja puittoodete eksport juba kolmandat aastat 2 miljardi euro piiri. Kõige enam eksporditakse puidust kokkupandavaid ehitisi, saematerjali, puidust ehitusdetaile ja puitmööblit ning selle osi. Ekspordimahtude kasvu taga on olnud sektori investeeringud tehnoloogiasse.

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee

Toetajad

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad