Mitmekülgne kasutus

Faktid

Metsad on avatud kõigile

Eesti loodus on kogu meie rahva ühisvara, millest on õigus osa saada igaühel. See asetab igaühele, kes loodusega kokku puutub (nii matkajale, puhkajale kui ka maaomanikule ja maavaldajale) kohustuse hoida loodust inimväärse, puhta ja kaunina. Kõiki õigusi ja kohustusi, mis seovad inimest loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks.

Ühte metsa ei pruugi kõik tegevused korraga ära mahtuda

Mitmekülgse kasutamise korral püütakse iga metsaosa kasutada mitmel eesmärgil. Sageli võib üks eelistatud kasutusviis ahendada võimalust metsa muul otstarbel kasutada. Näiteks intensiivselt külastatavad puhkemetsad ei sobi jahimetsadeks, kaitstavates metsades ei saa loota väärtuslikule puitmaterjali tootmisele jne. Mitmekülgne metsakasutus nõuab kompromissi metsaomaniku tegevuses ja laiemalt kõigi metsaga seotud huvigruppide vahel.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad