Audit kinnitas, et erametsad on säästlikult majandatud

21.03.2023

Rahvusvahelise audiitorfirma järelvalveaudit kinnitas, et Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadiga liitunud erametsaomanike metsad on jätkusuutlikult majandatud.

BM Certification Estonia poolt läbi viidud iga-aastase järelevalveauditi käigus kontrolliti nii grupisertifikaadi dokumente kui külastati sertifikaadiga liitunud erametsaomanike metsasid, hindamaks nende vastavust metsamajandamise standardis ette nähtud nõuetele.

„Kontrolli käigus ei tuvastatud ühtegi mittevastavust, küll aga oli auditi käigus näha, et üha vähem räägivad metsaomanikud audiitoriga metsade majandamisest ning rohkem sellest, kuidas majandamist piiratakse nii riigi kui huvigruppide poolt,“ rääkis Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik Mari Tuvikene.

Üha suurenev surve metsade majandamise piiramiseks ning kohatine negatiivne hoiak metsamajandamise vastu on ajas suurendanud ka metsaomanike huvi rühmasertifikaadiga liitumise vastu, kuna see annab omanikule võimaluse näidata, et tema metsad on keskkonnasõbralikult ning säästlikult majandatud.

Rahvusvaheline PEFC metsamajandamise sertifikaat on märk sellest, et metsaomanik hoolib oma metsadest ning majandab neid jätkusuutlikult arvestades sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike aspektidega.

Rühmasertifikaadiga liitumine on metsaomanikule lihtsam ja odavam kui iseseisev sertifikaadi taotlemine. Eesti Erametsaliit rühmasertifikaadi hoidjana esindab rühma liikmeid kõigis sertifitseerimisega seotud tegevustes.

Eesti Erametsaliit omab PEFC rühmasertifikaati alates 2010. aastast. Rühmasertifikaadiga on praegu ühinenud enam kui sada erametsaomanikku, kelle omandis on üle 259 000 hektari metsamaa.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.


Artikkel ilmus 21.03.2023 Postimehes.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad